Центр Іноземних Мов
Завжди №1 у навчанні та перекладах

Комунікативна методика

Першу сходинку в рейтингу популярності методик активно утримує комунікативний підхід, який, як випливає з його назви, спрямований на практику спілкування. Ця методика відмінно «працює» в Європі та США.

Комунікативна методика, як випливає вже з її назви, спрямована саме на можливість спілкування. З 4-х «китів», на яких тримається будь-який мовний тренінг (читання, письмо, говоріння та сприйняття мови на слух) підвищена увага приділяється саме двом останнім.Ви не почуєте на заняттях особливо складних синтаксичних конструкцій або серйозної лексики. Усне мовлення будь-якої грамотної людини досить сильно відрізняється від письмового. Спробуйте постежити за собою протягом дня: чи багато ви вжили довгих речень? Конструкцій в умовному способі? На жаль, епістолярний жанр відходить у минуле, і, якщо наші нащадки судитимуть про нас лише на основі e-mail’ів та інших «скарбів» мережевої літератури, то їхнє враження навряд чи буде приємним ...

Оксфордський і Кембриджський підходи до мови об’єднує те, що в основу роботи більшості курсів покладена комунікативна методика, інтегрована з деякими традиційними елементами викладання. Вона передбачає максимальне занурення студента в мовний процес, що досягається за допомогою відомості апеляції учня до рідної мови до мінімуму. Основна мета цієї методики — навчити студента спочатку вільно говорити на мові, а потім думати на ній. Важливо й те, що механічні відтворення вправ теж відсутні: їх місце займають ігрові ситуації, робота з партнером, завдання на пошук помилок, порівняння і зіставлення, підключають не тільки пам’ять, а й логіку, вміння мислити аналітично і образно. Часто в підручниках наводяться витяги з англо-англійського словника. Саме англо-англійського, а не англо-російського, французького, італійського і т.д. Весь комплекс прийомів допомагає створити англомовне середовище, в якій повинні «функціонувати» студенти: читати, спілкуватися, брати участь в рольових іграх, висловлювати свої думки, робити висновки. Оксфордські і Кембриджські курси орієнтовані на розвиток не тільки мовних знань, але також креативності та загального кругозору студента. Мова дуже тісно переплітається з культурними особливостями країни, а, отже, наші курси неодмінно включають країнознавчий аспект. Британці вважають за потрібне дати людині можливість легко орієнтуватися в полікультурному світі, і це легко здійснюється за допомогою такого потужного об'єднуючого чинника, як англійська мова. Ми ще не настільки подолали ізоляцію, щоб зрозуміти важливість і неминучу необхідність цього аспекту.

Отже, якщо підвести підсумки, або, висловлюючись по-англійськи, зробити summary, британські методики мають ряд відмінних рис. Більшість їх розроблено на основі інтеграції традиційних і сучасних методів викладання. Диференціація за віковими групами та багаторівневий підхід дають можливість розвитку окремої людської особистості, впливають на її світогляд, систему цінностей, самоідентифікацію, вміння мислити. Простіше кажучи, на перше місце ставиться популярний нині індивідуальний підхід. Всі без винятку британські методики націлені на розвиток чотирьох мовних навичок: читання, письма, говоріння та аудіювання. При цьому великий акцент робиться на використання аудіо-, відео- та інтерактивних ресурсів. Завдяки різноманітності методичних прийомів, в числі яких одне з провідних місць займають мовні технології, британські курси сприяють формуванню навичок, необхідних людині в сучасному діловому житті (вміння робити доповідь, проводити презентації, вести переписку і т.д.). Незаперечні «плюси» британських розробників — складання курсу на базі автентичного матеріалу, велику увагу до стилістики, прагнення дати «ситуативний» і «живий» англійський через «життєві» приклади напівреальних персонажів. Деякі (але далеко не всі) методики відрізняються гарною систематизацією матеріалу. Мабуть, британські методики — найкращий варіант для тих, хто хоче вивчати «real English» або переслідує конкретну мету лінгвістичної підготовки.

Комментарі (0)