Центр Іноземних Мов
Завжди №1 у навчанні та перекладах

Договір публічної оферти

Загальні положення

1.1. Справжня оферта, є офіційною пропозицією «Speakenglish.com.ua», далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозиція) на офіційному інтернет-сайті Продавця «https://speakenglish.com.ua» (далі - «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття і визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:
* «Послуга» - професійний переклад текстів, групові навчальні курси, індивідуальне навчання;
* «Інтернет-магазин» - відповідно до Закону України «про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.
* «Продавець» - компанія, що реалізує послуги, представлені на Інтернет-сайті.
* «Покупець» - фізична особа, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.
* «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.


Предмет договору

3.1. Продавець зобов'язується реалізувати послугу для Покупця Послуги, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Послугу на умовах даного Договору.
Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг в Інтернет-магазині, в тому числі:
- добровільний вибір Покупцем послуг в Інтернет-магазині;
- самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;
- оплата Покупцем послуг, оформлених в Інтернет-магазині;
- обробка та реалізація послуг Покупцеві в певний час на умовах цього Договору.


Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на Сайті Інтернет-магазину.


Порядок оплати замовлення

Права та обов'язки сторін:

5.1. Продавець має право:
- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

5.2. Покупець зобов'язаний:
- своєчасно оплатити та отримати послугу на умовах цього договору.

5.3. Покупець має право:
- оформити замовлення в Інтернет-магазині;
- вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.


Відповідальність сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

6.2. Правила отримання освітніх послуг:
- навчання відбувається за чітко встановленим графіком і в разі відсутності студента вважається проведеним;
- заняття в групі проводяться за чітко встановленим графіком, без поважних причин, як правило, не переносяться, тобто в разі Вашої відсутності, окремо з Вами не відпрацьовуються, оплата не компенсується і не переноситься на більш пізній період;
- індивідуальні заняття можна в винятковому випадку перенести на інше, не за розкладом, час, попередивши при цьому викладача або адміністрацію не менше, ніж за 6 годин до початку уроку. При цьому відпрацювання такого заняття можлива тільки в даному календарному періоді (не пізніше, поточного місяця і не більше 3-х разів) .;
- до занять допускаються тільки ті студенти, які заплатили за курс / абонплату за поточний місяць або зробили передоплату, як мінімум, за 2 заняття. Пробне заняття оплачується відповідно до тарифів;
- кожен студент зобов'язаний перед початком навчання придбати навчальний комплект .;
- заняття, що потрапляють на державні свята, вважаються проведеними і не відпрацьовуються у разі, якщо загальна кількість занять в місяці складають норму: 8/12 занять;
- абонплата приймається до 10 числа поточного місяця. У разі заборгованості та оплати після 10-го числа вартість абонплати зростає на 10%;
- під час шкільних канікул та карантину заняття в нашій школі не припиняються;
- обов'язковою умовою для досягнення бажаного рівня іноземної мови є сумлінне виконання домашніх завдань.

6.3. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.


Інші умови

7.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://speakenglish.com.ua

7.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу послуг через Інтернет.

7.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати послуг) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

7.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти).

7.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

7.6. Використання ресурсу Інтернет-магазину для попереднього перегляду печечня послуг, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

7.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, здійснення взаєморозрахунків і ін.


Порядок повернення коштів за послугу 

8.1. У разі дострокового припинення навчання з ініціативи студента (не залежно від причин такого припинення) грошові кошти, внесені студентом як передоплата за навчальні послуги, НЕ ПОВЕРТАЮТЬСЯ!


Термін дії договору

9.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".